Lunsjebatt: Medvirkning

  • Sted: Biblioteket
  • Dato: 5. november
  • kl. 11:30–12:30
I forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan har Tromsø kommune hatt en serie medvirkning-workshops for innbyggerne i Tromsø.

Hva er medvirkning: Samfunnet endrer seg, og med økt fortetting og større mangfold i byene trenger vi ny kunnskap om hva som gjør byen god å bo i for den enkelte slik at bo- og livskvaliteten sikres. Tidlig involvering vil bidra til å redusere konfliktnivået, tidsbruken og til å bedre kvaliteten på planene.

Program:
11:30 Velkommen ved NODA og åpning ved varaordfører Marlene Berntsen Bråthen
11:40: Del 1: Presentasjon av medvirkningsprosessen for sentrumsplanen ved Tromsø byutvikling
12:05: Spørsmål fra salen
12:10: Del 2: Lansering av Folketråkk ved DOGA:
Folketråkk er en nettbasert database for kommuner og innbyggere som skal sikre mer demokratisk by- og stedsutvikling, slik at alle, også de med særlige behov skal kunne delta på deres premisser. Folketråkk skal frembringe større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen slik at kommunen, utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder.
12:45 Vel hjem
Påmelding påkrevet på grunn av servering.