Egget – fremtidens fiskeoppdrett

  • Sted: Kystens hus
  • Dato: 7. november
  • kl. 10:05–10:35

Om målet er vekst i oppdrettsnæringen, men før det kan realiseres må utfordringer som lus og rømming løses samtidig som fiskehelse, miljø og natur ivaretas. Hvordan gjør vi det ?

Hauge Aqua forsto verdien av å hente inn tverrfaglig designkompetanse tidlig i prosjektet da han skulle starte utviklingen av sin visjon «Egget». Denne halvtimen vil designer i Haltenbanken gi oss  innblikk i prosessen og hvordan partene i fellesskap har jobbet seg frem til løsningen -Egget.

Om foredragsholder

Elise Sæle Dahle

Daglig leder / partner / senior designer / interiørarkitekt MNIL
Haltenbanken