Design som historiefortelling – en samisk halvtime

  • Sted: Full Steam
  • Dato: 7. november
  • kl. 12:30–13:00

Hva lærte jeg som designer ved å lete etter inspirasjon i min egen kulturelle bakgrunn? Hvordan kan urfolksfilosofier bidra til en ny måte å tenke bærekraft på? Er samisk design statisk, og hvorfor er det viktig å utfordre forventningene om hva som er samisk design?

En ny bølge av samiske designere og kunstnere tar tilbake sin urfolksidentitet, og formidler kulturen på en kontemporær måte. Jeg vil fortelle hvordan jeg befant meg i denne bølgen, og hvordan et dypdykk i min egen kultur førte meg inn i en praksis som strekker seg mellom kunst, design, historiefortelling og kulturformidling. Vi skal gjøre en reise inn i Den Samiske Halvtimen.

Om foredragsholder

Ramona Salo

Design som historiefortelling – en samisk halvtime

Ramona er en selvstendig designer, men også en formidler av kultur. Hun er født og oppvokst i en sjøsamisk kommune i Nord-Troms, en innvirkning man tydelig finner igjen i hennes arbeid som designer.